Duyurular > Ödeme işlemlerinde Garanti bankası güvencesi | Kısa mesaj ile bildirim sistemi devreye girmiştir. | Satıcı Üyelerimizin Dikkatine | Komisyon Oranlarımız |

Üyelik Sözleşmesi

EMEKTEKNESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1.Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan Emekteknesi kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'kullanıcı sözleşmesi' olarak anılacaktır), Emekteknesi Bilgi Teknolojilerine üye olan Kullanıcı arasında, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.EMEKTEKNESİ'ne elektronik olarak onay vererek üye olmakla kullanıcı sözleşmesinin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı, tüm hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı, kabul,beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
2.Tanımlar
Tubimark : Emekteknesi Bilgi Teknolojileri
Kullanıcı üye : Emekteknesi'ne üye olan ve sunulan hizmetlerden işbu kullanıcı sözleşmesi dahilinde yararlanan gerçek yada tüzel kişi
Alıcı      : Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle 'satıcı' tarafından satışa arz edilen mal ve/veya            hizmetleri satın alan Kullanıcı 
Satıcı : Site'de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz bir şekilde mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/ veya hizmetleri, satışa sunan kullanıcı 
Güvenli Hesap : 'Güvenli elektronik ticaret sistemi'ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için Emekteknesi tarafından yürütülen banka nezdindeki havuz hesabı
Site       : www.emekteknesi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Tubimark Hizmetleri : Site içerisinde üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmek amacıyla Emekteknesi tarafından ortaya konulan uygulamalar.Emekteknesi, site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde kullanıcı üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkim şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.Emekteknesi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Emekteknesi tarafından sitedeki duyurular panosundan Kullanıcılara duyurulur.
Ürün  : Satıcı tarafından, sitede satışa arz edilen mal ve/veya hizmet
3.Sözleşmenin konusu ve kapsamı
 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Emekteknesi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Emekteknesi tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız. 
4.Üyelik ve  Hizmet Kullanımı Şartları
4.1 Üyelik, sitenin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kullanıcı tarafından siteye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi sureti ile kayıt işleminin yaptırılması ve Emekteknesi tarafından onaylanması ile tamamlanır.Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2 Siteye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Tubimark tarafından geçici olarak uzaklaştırılmamış veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.Bu şartları taşımayan kişiler tarafından yapılan başvurular üye kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar dahi üyelik haklarına sahip olamazlar.
4.3 Emekteknesi  her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmadan hemen yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir ve üye'nin üyeliğin durdurabilir veya son verebilir.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri


5.1.a) Kullanıcı üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 


5.1.b) Kullanıcı üye, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı üye'ler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında Emekteknesi 'nin kendisine ait özel/ticari/gizli bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ' Emekteknesi'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. 


5.1.c) Kullanıcı'ların t Emekteknesi tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla Emekteknesi kullanıcı hesabına girişte kullandıkları  Kullanıcı ismi, şifre v.b. bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı üye'nin sorumluluğundadır. Kullanıcı üye'nin, sisteme girişte kullandıkları bilgilerin  güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcı üye'nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Emekteknesi 'nin, doğrudan veya dolaylı olarak  hiçbir bir sorumluluğu yoktur. 


5.1.d) Kullanıcı üye'ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı üye'ler tarafından ' Emekteknesi'na girilen veya  siteye kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen  bilgi ve içeriklerin doğruluğu hakkında  araştırma yapmak, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü değildir.Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan Tubimark sorumlu tutulamaz. 


5.1.e) Kullanıcı üyeler'in, Emekteknesi 'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 


5.1.f) Emekteknesi  'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler.Kullanıcı üye'lerin , Site dahilinde yaptığı  her türlü işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı üye, Emekteknesi 'nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla i Emekteknesi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.Kullanıcı üye'lerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde Emekteknesi sorumlu tutulamaz. 


5.1.g) Kullanıcı üye'ler Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Elektronik Ticaret Sistemini kullanmak zorundadırlar. 


5.1.h) Emekteknesi  'nin veritabanındaki tüm bilgiler kısmen veya tamamen Emekteknesi 'nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka bir veritabanına aktarılamaz ve üçüncü kişilerin kullanımına açılamaz.


5.1.ı) Sitede Kullanıcı üye'ler da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden  Emekteknesi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.Üçüncü kişiler tarafından yayınlanan bilgi ve içeriklerin hukuki sorumluluğu kendilerine aittir. Emekteknesi 'nin ve kullanıcıların üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, hukuka uygunluğunu ve doğruluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.1.j) Kullanıcı üye'lerin site üzerinden başka bir site,blog,forum...vb  hakkında reklam yapması, diğer kullanıcı üyelere spam mesajlar göndermesi halinde üyelikleri, Emekteknesi tarafından durdurulabilir veya kalıcı olarak kapatılabilir. 
5.2. Emekteknesi 'nin  Hak ve Yükümlülükleri 


5.2.a) Emekteknesi , Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı üye'ler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Emekteknesi, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı üye'ler, Emekteknesi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedilikle yerine getirmek zorundadırlar. Emekteknesi 'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Emekteknesi tarafından yapılabilir. Emekteknesi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı üye'ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı üye'ye aittir. 
5.2.b) Emekteknesi her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerinin teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.


5.2.c) Emekteknesi , Site üzerinden, Emekteknesi 'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı üye'ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Emekteknesi tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet  sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Emekteknesi 'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 


5.2.d) Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı üye'ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla Emekteknesi görev almaz. 


5.2.e) Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlerde, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen ve/veya sahte kişilikler altında siteye üye olarak satış yapan Satıcı'nın üyeliği, Emekteknesi tarafından durdurulabilir veya kalıcı olarak iptal edilir. 


5.2.f)  Kullanıcı üye'ler arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine,hukuka, Kullanıcı Sözleşmesine, Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı  mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Emekteknesi, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı üye'yi yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı üye'nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, durdurabilir veya kalıcı olarak, son verebilir. 


5.2.g) Emekteknesi ve kullanıcıların aralasında herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ile herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 


5.2.h) Site'ye üye olurken kullanıcı üye'lerin sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı' üye'lerin "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan,.. vb  yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı üye'lerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Emekteknesi Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı üye'den talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı üye'ye  önceden haber vermeksizin Kullanıcı üye'nin üyeliğini durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir. 


5.3 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri
5.3.a)  Alıcı, satın aldığı ürünlerin bedellerini Güvenli Elektronik Ticaret Sistemini kullanarak, Emekteknesi tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, alıcı ve satıcı arasındaki alım-satım işleminin fiziki olarak teslimi ve kabulüne kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.Alıcı, satın aldığı ürünün ödemesini Emekteknesi 'nin güvenli hesabı dışında başka şekillerle gerçekleştirmesi durumunda Emekteknesi 'nin işbu sözleşmede belirtilen Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetine ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur.
5.3.b) Alıcı, site üzerinden gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinde ne sebeple olursa olsun,satıcı'nın ürünü satmaktan vazgeçmesi halinde, Emekteknesi 'nin hiçbir yükümlülüğü olmayacağını ve bu konuda herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
5.1.c) Alıcı, Satıcı'ya ürünün gönderi bilgilerini gönderip ürünü teslim aldıktan sonra en geç 3 işgünü içerisinde  ,Güvenli hesap tutulan ürün bedelinin satıcıya aktarılması için Emekteknesi 'ndeki üyelik hesabından bildirimde bulunacağını, bulunmadığı takdirde 3 iş günü sonunda Güvenli Hesapta tutulan ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan  Emekteknesi tarafından satıcıya aktarılacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.
5.3.d) Alıcı ürünü Satıcıya hatalı,farklı ürün ...vb haklı nedenlerle iade etmek üzere geri gönderdiğinde, Güvenli Hesapta tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli ancak Satıcı ürünü teslim alıp  Emekteknesi üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunması halinde  Alıcı'nın hesabına geri gönderecektir. Alıcı, ürünü beğenmeme nedeni ile iade etmek isterse kargo ücretini ödeme ile yükümlüdür.


5.4 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri
5.4.a) Satıcı, ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunamadığını kabul ve taahhüt eder.Satıcı, işbu sözleşmede geçen hükümlerde satışa sunduğu ürün ve hizmetlerin kullanımına ve üyeliğe ilişkin koşullara herhangi bir aykırılık  olmadığını, mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı konusunda tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Emekteknesi ile satış ve arz konusunda hiçbir sıfat  altında doğrudan ve dolaylı olarak bir ilişki içinde olmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.
5.4.b) Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim aldıktan sonra, güvenli hesapta bekletilen ürün bedelinin satıcı hesabına iletilmesi için Emekteknesi 'ne  işlem talebinde bulunacağını, veya ürünü kabul etmeyerek  satıcıya iade edebileceğini ve ürün bedelinin kendisine  iade edilmesi için Emekteknesi 'ne işlem talebinde bulunabileceğini kabul,beyan  ve taahhüt eder.
5.4.c) Satıcı, site üzerinden gerçekleşmekte olan alım- satım sürecinin herhangi bir aşamasında, alıcı'nın ürün veya hizmeti satın almaktan vazgeçmesi durumunda, Emekteknesi 'nin hiçbir sorumluluğu olmadığını ve herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4.d) Satıcı, sitede satışa sunduğu ürünlere ait bilgilerin doğruluğundan tamamen kendisinin sorumlu olacağını Emekteknesi, tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5.4.e) Satıcı, Alıcı'ya  işbu sözleşme uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız  ve sitede kendisinin belirtmiş olduğu özelliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve  teslimini sağlanacağını, ürün veya hizmetin Alıcı'ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili hakların devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunun kabul ve taahhüt eder.Satıcı, işbu maddede belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü Emekteknesi 'nin anlaşmış olduğu kargo firmaları tarafından yerine getirip gönderiye ait bilgileri Emekteknesi üyelik hesabı üzerinden gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, Alıcı tarafından güvenli hesaba  gönderilen ürüne ait bedelin kendisine yapılmayarak alıcıya Emekteknesi tarafından teslim edileceğini ve bu konuda satıcı Emekteknesi 'nden hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.  
5.4.f) Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmek üzere gönderdiği, Güvenli hesapta bekletilen ürün bedelini   hizmet komisyon bedeli olan ürün bedelinin %10'u + 1 TL işlem ücreti kesildikten  ve işbu sözleşme  5.3.a maddesindeki belirtilen yükümlülükleri yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Emekteknesi 'ne bildirdiği ve sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir banka hesabına havale edileceğini, bu süreçte Alıcı'nın parası üzerinde  Emekteknesi 'nin herhangi bir işlem ve  tasarrufta bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4.g) Satıcı, Emekteknesi 'ta yapmış oldugu satıştan doğacak her türlü vergiyi ödemekle yükümlüdürler.Yapmış oldukları satışlardan kaynaklanabilecek her türlü vergiyi kendilerinin ödeyeceğini, bu konuda Emekteknesi 'nden herhangi bir hak talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4.h) Satıcı, ürün listelerken ürün açıklamalarında ve ürün fotoğrafları üzerinde  özel iletişim bilgilerini (telefon,e-mail,twitter,facebook,web adresi,blog..vb) yazmak yasaktır.Aksi halde Emekteknesi , üyeliğini durdurulabilir ve/veya kalıcı olarak iptal edebilir. 
5.4 ı) Satıcı, satışı sunduğu ürünlerin satışı ve satışı sonrasında, Alıcı'ların ve üçüncü sahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olacağını, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek  olan tüm talep ve davalardan doğacak olan her türlü masrafı karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. Emekteknesi 'nin Alıcı ve hak sahipleri tarafından Emekteknesi aleyhine açılacak olan tüm davalardan doğacak olan her türlü masrafı  satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.Satıcı, işbu sözleşmede belirtilen hükümlere aykırı hareket etmesinden ötürü Emekteknesi 'nin uğrayacağı zararı derhal tazmin edeceğini  ve eğer Güvenli hesapta parası olması halinde, Emekteknesi 'nin herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul ve taahhüt eder.
5.4.j) Kullanıcı üye, Emekteknesi tarafından  belirlenen koşulları sağlaması ve ücretleri ödemek şartıyla sitede kendi dükkanlarını açabilirler.


6.Ücretlendirme
Emekteknesi, işbu sözleşme kapsamında  belirtilen hizmetlerle ilgili ücretlerini ve ödeme koşullarını sitenin duyurular bölümünden ilan edecektir.Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.Aksi belirtilmediği sürece sitede sunulan hizmetlere ait ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
7. İlan verilmesi ve Satışa arzı Yasaklı Ürünler 


7.1) Emekteknesi tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Ürünler'in satıma arzı Emekteknesi tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan Ürünler, Site'de, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir. 


7.2) Yasaklı Ürün olarak belirtilen ürünlerin  Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Emekteknesi  tarafından tespit edilmesi halinde, Emekteknesi, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma  ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğini durdurma veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 


7.3) Emekteknesi , gerekli gördüğü durumlarda , Satıcı'ya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan(,özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında) Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Satıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Emekteknesi 'nin şikayet ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, ' Emekteknesi' ni hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve  tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Emekteknesi 'ne, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Site'de satışa sunduğu ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat  mevzuatı, gümrük kanunlarına  ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 


8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi 


8.1) Kullanıcı üye Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı üye'nin diğer Kullanıcı üye'ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı üye'lerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı üye'ler, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece  Emekteknesi Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda beyan edeceklerdir.. 


8.2) Kullanıcı üye profili oluşturulurken ve Kullanıcı üye profiline yeni yorumlar eklerken, Kullanıcı üye'lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı üye'ye aittir. Emekteknesi , Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. 


8.3) Kullanıcı üye'ler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı üye Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, konuyla ilgili olarak Emekteknesi 'nin meydana gelen  tüm zararını tazmin edeceklerini ve Emekteknesi 'nin Kullanıcı üye'nin  üyeliğine herhangi bir ihbarda bulunmaksızın durdurma veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 


8.4)  Kullanıcı üye'ler, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı üye'ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması durumunda Kullanıcı üye'ler, Emekteknesi 'nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan, İşbu  Sözleşmesi'yi feshetme ve Kullanıcı üye'nin  üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 


f) Kullanıcı üye'ler,  Emekteknesi tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Emekteknesi  tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


9.Gizlilik Politikası


Emekteknesi, kullanıcı üyelere ait ilişkin bilgileri Gizlilik Politikasındaki amaçlara uygun olarak kullanabilir. Emekteknesi, kullanıcı üye'lere ait gizli bilgileri  ancak gizlilik politikasında belirtilen durumlarda üçüncü kişi ve kurumlara kullandırabilir.


10.Diğer Hükümler


10.1) Fikri Mülkiyet Hakları


Bu sitede erişilen ve hukuka uygun üyeler tarafından verilen bilgiler ve bu site'nin (tasarım, veritabanı, metin, arayüz, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları Emekteknesi 'ne ait olarak ve/veya üçüncü bir kişiden lisans  altında alınmıştır.Kullanıcı üye'ler  Emekteknesi hizmetlerini, Emekteknesi bilgilerini ve Emekteknesi 'nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz, işleyemez, paylaşamaz, yeniden satamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.Aksi takdirde üçüncü kişiler dahil doğacak her türlü yükümlülüğü karşılamakla sorumlu olacaklardır.


10.2) Sözleşme Değişiklikleri
Emekteknesi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, farklı bir tarih belirtilmediği sürece  ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 


11.3) Mücbir Sebepler


Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Emekteknesi , işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Emekteknesi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Emekteknesi 'nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, sisteme ilişkin iyileştirme ve yenileştirme, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


11.4) Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu  Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11.5) Sözleşmenin Feshi


 Kullanıcı üye Site'ye üye olduğu sürece işbu kullanıcı sözleşmesi yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.Kullanıcı üyelerin  işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Emekteknesi Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı üyeler, fesih sebebiyle, Emekteknesi 'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: